Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri - İşyeri Hemşireliği


İşyeri Hemşiresi (Diğer sağlık personeli) eğitim programları uzaktan ve yüz yüze
eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri
Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik
eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

İşyeri Hemşiresi


(1) İşyeri Hemşiresi programlarına katılmak İsteyen adaylar; İşyeri Hemşireliği yetki
belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;

a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hemşireliği
eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini
içeren başvuru yazısı
b) Adayın diğer sağlık personeli mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet
belgesi.
c) İşyeri Hemşiresi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

Eğitim ve Sınavlar
Bakanlığın İşyeri hemşireliği ile ilgili sınavı bulunamamaktadır. Eğitim sonunda İris
Akademi İşyeri hemşireliği yeterliliği bulunmaktadır ve eğitim programını başarı ile
tamamlamıştır şeklinde raporu bakanlığa sunması yeterlidir.

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMLERİ

İşyeri Hemşireliği Eğitimi

6331 sayılı yasaya göre işyeri hemşireliği için eğitim şart tıklayınız

2.500 TL'lik asgari ücret geliyor!

Türkiye'de ilk defa bir meslek grubuna yönelik ayrı bir asgari ücret belirlenmesi gündeme getirildi. Öneride 3 kat.. tıklayınız

Mayıs ayında 414 işçi yaşamını..

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yaptığı yazılı açıklmaya göre ı,emek-meslek örgütlerinden .. tıklayınız

24 Mayıs Sınavı Sonuçları Açık..

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yaptığı yazılı açıklmaya göre ı,emek-meslek örgütlerinden .. tıklayınız

Rİsk Analizi

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre "Risk Değerlendirmesi" tüm işyerlerinde zorunlu kılınmıştır.

Haberler


Duyurular

Dökümantasyon
Sunumlar
Eğitimler

 
UZMAN KADROLAR
E-posta: info@irisakademi.com akademiiris@gmail.com
İris Akademi ©2013 tüm hakları saklıdır.
İRİS AKADEMİ ANKARA
Gazi Mustafa Kemal Blv No:100, 06570 ANKARA
Türkiye'nin
En Büyük
İSG Eğitim Kurumu
Telefon:
0 312 232 09 78
0 312 231 69 88
GSM
0 549 609 7 600
0 549 609 7 602
FAX
0 312 229 22 44

ANKARA