İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ


Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri - İşyeri Hemşireliği


İşyeri Hemşiresi (Diğer sağlık personeli) eğitim programları uzaktan ve yüz yüze

eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri

Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik

eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.


İşyeri Hemşiresi


(1) İşyeri Hemşiresi programlarına katılmak İsteyen adaylar; İşyeri Hemşireliği yetki

belgesi alan kurumlarımıza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;


a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi işyeri Hemşireliği

eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini

içeren başvuru yazısı

b) Adayın diğer sağlık personeli mezunu olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet

belgesi.

c) İşyeri Hemşiresi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.


Eğitim ve Sınavlar

Bakanlığın İşyeri hemşireliği ile ilgili sınavı bulunamamaktadır. Eğitim sonunda İris

Akademi İşyeri hemşireliği yeterliliği bulunmaktadır ve eğitim programını başarı ile

tamamlamıştır şeklinde raporu bakanlığa sunması yeterlidir.

İŞ YERİ HEMŞİRELİĞİ
 
 
 
 
BİZE ULAŞIN

Telefon: 0312 232 09 78 - 0312 231 69 88

GSM: 0549 609 7 600 - 0549 609 7 602

Fax: 0312 229 22 44

E-posta: info@irisakademi.com akademiiris@gmail.com


İris Akademi ©2013 tüm hakları saklıdır.
 

İRİS AKADEMİ ANKARA ŞUBESİ